Päivittäminen JFrame

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Luo tietokanta Koulu. Tietokantaan lisätään 3 taulua. Kurssit-taulu: kurssiID not null primary key INTEGER aineID not null primary key VARCHAR(20) kurssinNimi VARCHAR(30) oppPisteet INTEGER Oppilaat-taulu: oppilasID not null primary key INTEGER etuNimi VARCHAR(15) Java Foundation Classes (JFC) • Abstract Window Toolkit (AWT) - APIs that enable programs to integrate into the native desktop window system, including APIs for Drag and Drop. • Java 2D - APIs to enable advanced 2D graphics, imaging, text and printing. • Swing GUI Components - APIs that extend the AWT to provide a rich, extensible GUI component library with a pluggable look and Huomautus lukijalle. Tämä on suoraa jatkoa Ohjelmoinnin perusteet -kurssin materiaaliin.. Tämä materiaali on tarkoitettu Helsingin Yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kevään 2012 Ohjelmoinnin perusteet- ja jatkokurssille sekä koko maailmalle avoimelle MOOC-ohjelmointikurssille.Materiaali pohjautuu kevään 2011 ja 2010 kurssimateriaaleihin, joiden sisältöön ovat ... My sudokusolver implementation, also generates simple problems - AkiValiaho/SudokuSolver * */ public class MainFrame extends JFrame { // käyttöliittämässä käytetyt kolme Välehtipaneelia JTabbedPane jTPMainPanel = new JTabbedPane(); JTabbedPane jTPRaporttiAsetukset = new JTabbedPane(); // Ohjelmassa käytetyt perusvälilehdet JPanel contentPane; JPanel jPHenkilot = new JPanel(); JPanel jPRaportit = new JPanel(); JPanel ... JFrame-olion luominen ja näkyväksi asettamisen tulee tapahtua metodissa run(), tekstikomponentti lisätään käyttöliittymälle metodissa luoKomponentit(Container container). ... Komponentin päivittäminen tapahtuu kutsumalla Component luokasta perityvää metodia repaint. 1 Esimerkki: Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Luo tietokanta Koulu. Tietokantaan lisätään 3 taulua. Kurssit-taulu: kurssiid not null primary key INTEGER aineid not null primary key VARCHAR(20) kurssinnimi VARCHAR(30) opppisteet INTEGER Oppilaat-taulu: oppilasid not null primary key INTEGER etunimi VARCHAR(15) sukunimi VARCHAR(20) Arvioinnit ...

University of Helsinki